Living Ability Not Disability (L.A.N.D.) Malta


Become a Member

 

Formola tal-Membership - LAND GRUPP 2011

Nixtiequ nfakkrukom li l-ħlas tal-Membership Fee għas-sena 2011 huwa miftuħ. Il-prezz hu ta’ €10.  Min jixtieq jibqa’ jattendi l-attivitajiet u jirċievi ċ-ċirkulari huwa mitlub iħallas il-membership fee. Il-Membership fee għall-Voluntiera mhix obbligatorja għalkemm xorta għandna bżonn id-dettalji. Minkejja dan, il-voluntiera xorta jistgħu jagħtu donazzjoni lill-grupp.

Il-ħlas għandu jsir billi jintbagħat ċekk ta’ €10 lil 'LAND Group' fl-indirizz li jidher hawn taħt.

Isem u Kunjom:_________________________________________________________

Data tat-twelid: _____/_____/_____

Indirizz:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Indirizz ta’ l-Email:____________________________________________________

Numru tat-Telefon:________________

Numru tal-Mobile:_________________

Kif tixtieq tirċievi c-Ċirkulari: Posta □          E-mail □ (immarka kaxxa waħda biss)

Membru b’dizabilita □    Membru mhux b’dizabilita □

Ma’ din il-formola, jeħtieġ tibgħat il-membership fee ta’ €10 f’isem:

'LAND — Living Ability not Disability '

f’dan l-indirizz: 

LAND Group, c/o Blk 9, Door B, Flat 10, Triq il-Ġilju, San Ġwann SGN 1231

 
 

Make a free website with Yola